top of page
עיצוב ללא שם-83.png
4.png

תוכניות לבתי ספר

במטרה לתת מענה לצרכים חברתיים רגשיים, לפתח מיומנויות להתמודדות עם מצבי פחד וחרדה ובניית חוסן אישי בקרב התלמידים. התוכניות מאושרות על ידי משרד החינוך ומוכרות בגפ״ן. 

פיתוח משחקי למידה טיפוליים

להורים וילדים לשימוש עצמי. המארזים שלנו משלבים את הגישה המשחקית עם הגישה הטיפולית, ויוצרים חוויה בין דורית מקרבת המסייעת להורה להתחבר לעולמו של הילד ולסייע לו בצרכים הרגשיים.

אימון צוותי עובדים בארגון

במטרה לתת מענה לצורכי העובד באמצעות בניית שייכות ותקשורת אפקטיבית. תפיסה זו מייצרת משמעות בארגון, משפרת מדדי תפוקה ושביעות רצון של העובד והארגון.

הכשרת צוותי הוראה

המבוססת על יישום ותרגול בשילוב של סדנאות והרצאות במטרה לשלב תקשורת מקרבת בין מורים ותלמידים בתוך האקלים הבית ספרי. 

הנחיית קבוצות הורים

במטרה להקנות כלים להתמודדות עם מצבי קונפליקט, משבר ומתח עם ילדיהם. הכוונה ומתן מענה להורים לילדים בכל הגילאים בשילוב פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס, דמיון מודרך, CBT ו-NLP. 

bottom of page