top of page
4.png

״כשסיפור פוגש טיפול״

תוכנית הדגל של ״אסופה״.

תוכנית רגשית המיועדת לתלמידי כיתות א׳-ו׳ ומוכרת במאגר תוכניות גפ״ן (מספר תוכנית 15067).

ניתן למצוא אותה תחת סל אקלים מיטבי ולמידה חברתית ורגשית וסל מענים רגשיים וטיפוליים. 

4.png
תוכנית רגשית-חברתית המשלבת כלים מהעולם הטיפולי כדוגמת הפסיכותרפיה האינדיבידואלית, אסטרטגיות דמיון מודרך - אסופה ״כשסיפור פוגש טיפול״

תוכנית רגשית-חברתית המשלבת כלים מהעולם הטיפולי כדוגמת הפסיכותרפיה האינדיבידואלית, אסטרטגיות דמיון מודרך, פסיכותרפיית גוף-נפש לצד מיינדפולנס ו-NLP במטרה לפתח אצל התלמידים יכולת התמודדות וקריאת מפת המציאות במטרה לסייע במצבי משבר וקונפליקט. 

התוכנית מבוססת על הספר ״אבירי המ.ל.ך״. דרך הסיפור הספרותי והשימוש בכלים טיפוליים כגון: דימיון מודרך, משחוק, מיינדפולנס, cbt ועוד,  נפגש הילד גם בסיפור האישי שלו ושל חבריו.

4.png
4.png

על הספר ״אבירי המ.ל.ך״

״אבירי המ.ל.ך (אבירי מוח לא כוח)״ נכתב על ידי הפסיכותרפיסטית עופרה רוזנפלד. זהו סיפור ילדים והדרכת הורים למציאת פתרונות למצבים רגשיים וחברתיים.

איורים: סיגל משל

על הספר ״אבירי המ.ל.ך״
bottom of page