top of page

ציפית לכרית ייחודית, המהווה משענת למשאלותיו וחלומותיו של הילדה.

תחת הכותרת ״אני יכולה״ תוכל הילדה להכניס פתק ולספר על חוויותיה ובכך יהפוך כל קושי להזדמנות של צמיחה.

גודל הכרית - 50x50
איורים: סיגל משל

ציפית המשאלות ״אני יכולה״

60.00 ₪מחיר
  • הכרית הייחודית של ״אסופה״ הינה חיבור בין עולמם האישי של הילדים אל המקום בו הכל אפשרי. הציפית מאפשרת מקום לפיתוח תקשורת של הילד עם עצמו על מנת לשיים ולדבר רגשות. הציפית מעניקה מענה תומך פיזית ומחשבתית, באמצעות הדמיון ומפחיתה חרדות באמצעות דמויים כמו: ציור שמש לחשש מהחושך, ביטוי מילולי של מחשבות טובות כמו :"אני שווה", "אני מסוגל".

    כך יוכלו הילדים לנווט אל פתרון קושי ומשבר.
bottom of page