top of page

ציפית לכרית ייחודית, המהווה משענת למשאלותיהם וחלומותיהם של הילדים.

תחת הכותרת ״מחשבה טובה״ יוכלו הילדים לכתוב את המחשבות שלהם ולהכניס לכיס הציפית ו״ללכת לישון עליהם״. זהו פתח לשיח מחבר בין הילד להורה, ומהווה קרקע בטוחה לילד לדבר על חלומותיו ומחשבותיו.

 

גודל הציפית: 50x50
איורים: סיגל משל

ציפית המשאלות ״מחשבה טובה״

60.00 ₪מחיר
  • הכרית הייחודית של ״אסופה״ הינה חיבור בין עולמם האישי של הילדים אל המקום בו הכל אפשרי. הציפית מאפשרת מקום לפיתוח תקשורת של הילד עם עצמו על מנת לשיים ולדבר רגשות. הציפית מעניקה מענה תומך פיזית ומחשבתית, באמצעות הדמיון ומפחיתה חרדות באמצעות דמויים כמו: ציור שמש לחשש מהחושך, ביטוי מילולי של מחשבות טובות כמו :"אני שווה", "אני מסוגל".

    כך יוכלו הילדים לנווט אל פתרון קושי ומשבר.

bottom of page